• Vyučování a vysvědčení
    zahájení školního roku  úterý 1. září 2020
    ukončení 1. pololetí - předání vysvědčení čtvrtek 28. ledna 2021
    začátek 2. pololetí  pondělí 1. února 2021
    ukončení 2. pololetí - předání vysvědčení  středa 30. června 2021

     

    Prázdniny 

     

    (pro přehlednost uvádíme školní volno včetně víkendů a státních svátků)

    podzimní prázdniny čtvrtek 29. - pátek 30. října 2020
    vánoční prázdniny středa 23. prosince. 2020 - neděle 3. ledna 2021
    pololetní prázdniny pátek 29. ledna 2021
    jarní prázdniny pondělí 1. března 2021 - neděle 7. března 2021
    velikonoční prázdniny čtvrtek 1. dubna 2021
    hlavní prázdniny čtvrtek 1. července 2021 - úterý 31. srpna 2021

     

    Akce školy

     

    Škola v přírodě pátek 11. - pátek 18. září 2020
    Adaptační kurzy 6. tříd

    pondělí 7. - čtvrtek 10. září - 6.B

    neděle 13. - středa 16. září - 5.B + 6.A

    pondělí 14. - pátek 18. září - 6.C

    Halloweenský orientační běh

    pondělí 2. listopadu 2020

    Ornita - ptactvo ve škole (1. stupeň) středa 4. listopadu 2020
    Vánoční tržnice čtvrtek 17. prosince 2020, 15:30 - 17:30

    Lyžařský výcvikový kurz 7. - 9. roč.

    pátek 12. - pátek 19. února 2021
    Dny otevřených dveří únor/březen 2021
    Zápis do 1. tříd středa 7. - čtvrtek 8. dubna 2021
    Den Země čtvrtek 22. dubna 2021
    Pasování prvňáčků  pondělí 21. června 2021
    Školní akademie úterý 29. června 2021
     
     
    Ředitelské volno
    Vzhledem ke krizové situaci pandemie, neplánujeme žádné ředitelské volno. 
    Volno z rozhodnutí ředitelky školy může být vyhlášeno kdykoliv v závislosti na epidemiologické situaci.

     
    Plánované termíny pedagogické rady 
    hodnocení 1. čtvrtletí středa 11. listopadu 2020
    hodnocení 1. pololetí středa 20. ledna 2021
    hodnocení 3. čtvrtletí středa 14. dubna 2021
    hodnocení 2. pololetí středa 16. června 2021

     

    Třídní schůzky
    úvodní třídní schůzky

    úterý 1. září 2020   9:30 - 1. ročníky

    středa 2. září 2020 18:00 - 6.B

    pondělí 7. září 2020 17:00  2. - 5. třídy

    pondělí 7. září 2020 18:00 6. - 9. třídy

    schůzky 9. tříd k přijímacím zkouškám  pondělí 12. října 2020 18:00
    konzultační třídní schůzky

    3. - 5. listopadu 2020 (út - čt)

    6. - 8. dubna 2021 (út - čt)

     

    Jednání školské rady 
    říjen bude upřesněno
    březen bude upřesněno
    červen bude upřesněno

     

    Zápis a dny otevřených dveří

     

    dny otevřených dveří

    únor/březen 2021

    zápis do 1. tříd  středa 7. - čtvrtek 8. dubna 2021
     
     
    Přijímací řízení na SŠ

     

    Třídní schůzky 9. tříd - info k přijímacímu řízení

    třídní schůzka 9. třídy pondělí 12. října. 2020, 18:00 hodin

     

    Závěrečná práce 9. ročníků
    Volba a upřesnění tématu práce bude upřesněno
    Přiřazení konzultantů z řad pedagogů bude upřesněno
    Veřejná prezentace závěrečných prací bude upřesněno