• Rozvíjíme čtenářskou gramotnost

    • Pracujeme se zdroji
    • Hledáme informace a ověřujeme je.
    • Knihovna a čtenářský klub
    • O přestávkách čekají na děti polštáře, deky a knížky.
    • Diskutujeme
    • Naše děti se nebojí říct svůj názor a také si ho obhájit.