• Jak se u nás učí přírodní vědy?

      Přírodní vědy přímo vybízejí k bádání a objevování. Takto přistupujeme i k výuce. Věříme, že bádat žáky baví. A o přírodě nejraději učíme ne v lavicích z učebnice, ale venku v přírodě. Ochutnávku naší výuky i různé materiály pro naše školní badatele naleznete v odkazech.