• Chcete školu jako ve Finsku?

    • My taky! Proto zvyšujeme inkluzivní prostředí ve škole a jezdíme na stáže do Finska.

      

     Od 1. 1. 2019 - 31. 8. 2020 je naše instituce realizátorem projektu Zvyšování proinkluzivního prostředí v ZŠ Brigádníků s registračním číslem CZ.02.4.68/0.0/0.0/17_045/0001191.    

      

     Projekt je zaměřen na přímou podporu dětí s OMJ a jejich rodičů (Doučování dětí s OMJ na ZŠ a SŠ) ve školách, projektovou výuku (multikulturní výchova s průřezovými tématy) a osobnostní rozvoj pedagogickou formou zahraničních stáží, naši pedagogové vyjedou na stáž do Finska.

      

      

      

      

      

      

    • Brigádníci se vzdělávají 

    • Od 1.1.2019 – 31.12.2020 je naše instituce realizátorem projektu „“Brigádníci“ se vzdělávají 2“ s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_064/0011755, který je spolufinancován Evropskou unií.

      

     Projekt je zaměřen na personální podporu, společné vzdělávání dětí a žáků, podporu kurikulárních i rozvojových aktivit, aktivit rozvíjejících ICT. Celková výše podpory činí 1.460.874,- Kč.