• Naše vychovatelky

    • Vychovatelky školní družiny se starají o děti před a po skončení vyučování. Provozní doba družiny je od 7.00 do 18.00 hodin. Družina je určena přednostně žákům 1. až 3.tříd, jejichž rodiče jsou zaměstnaní a kteří jsou přihlášeni k pravidelné celotýdenní docházce. Podrobněji k pravidlům fungování družiny viz Řád školní družiny.

      
   • Jméno a příjmeníFunkceEmailTelefon
    Milena Dvořákovávedoucí ŠD, 4. oddělení (2.B+4.C)dvorakova@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Lili Vondrovávychovatelka, 1. oddělení (3.B+4.B)vondroval@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Kateřina Noskovávychovatelka 2. oddělení (2.A+3.A)noskova@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Marcela Vondrovávychovatelka, 3. oddělení (1.C+3.A)vondrovam@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Petra Denglerovávychovatelka, 5. oddělení (1.A+3.A)denglerova@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Karin Matějíčkovávychovatelka, 6. oddělení (1.A+3.A)matejickova@zsbrigadniku.cz736 769 498
    Zuzana Klatovskávychovatelka, 7. oddělení (3.C+4.A)klatovska@zsbrigadniku.cz736 769 498