• Školní poradenské pracoviště

   • Poskytujeme:

    • péči žákům, kteří mají nejrůznější obtíže ve výuce a v chování a potřebují podporu

    • péči žákům, kteří mají v nějaké oblasti mimořádné nadání

    • poradenské a konzultační služby z oblasti speciální pedagogiky, výchovného poradenství, kariérního poradenství jak žákům, tak rodičům (zákonným zástupcům)

    • prevenci nežádoucího a rizikového chování 

    • zajištění spolupráce a pravidelné konzultace s pedagogicko-psychologickou poradnou

     

    Pracovníci ŠPP

    výchovný poradce a vedoucí ŠPP

    Mgr. Radka Petříková
    e-mail: petrikova@zsbrigadniku.cz
    telefon: 274 820 726


    speciální pedagog

    Mgr. Věra Petržilková
    e-mail: petrzilkova@zsbrigadniku.cz
    telefon: 274 820 726

    Mgr. Martina Uhrová
    e-mail: uhrova@zsbrigadniku.cz
    telefon: 274 820 726


    metodik prevence

    Mgr.Alena Migdauová
    e-mail: migdauova@zsbrigadniku.cz

    metodik inkluze

    Mgr. Karin Marques
    e-mail: marques@zsbrigadniku.cz
    telefon: 274 820 795


    kariérové poradenství

    Mgr. Petr Jansa
    e-mail: jansa@zsbrigadniku.cz
    telefon: 274 820 726

     

    Školní psycholog

    škola nemá finanční zdroje na školního psychologa

     

    Určená poradna pro naši školu

    Pedagogicko psychologická poradna pro Prahu 10
    www.ppp10.eu

    Mgr.et Mgr. Simona Jetmarová
    e-mail: jetmarova@ppp10.eu
    telefon: 731 722 972

    Mgr. Kateřina Rubešová
    e-mail: rubesova@ppp10.eu
    telefon: 770 190 739

     

    Spolupracující organizace

    SPC Praha 4
    tel: 222 518 280
    e-mail: spcvadyreci@seznam.cz

    SPC Nautis
    e-mail: poradna@nautis.cz
    telefon: +420 778 402 641 (ÚT: 9:00 - 16:00, ST: 9:00 - 14:00, ČT: 13:00 - 17:00)

    PPP Zlíchov
    e-mail: spcspuch@volny.cz
    telefon: 226 519 669, 602 271 166 (pí Hrušková Po-Pá 10:00-12:00)

    SVP Klíčov
    www.klicov.cz
    Ambulantní oddělení Praha 10
    e-mail: ambulancepraha10@klicov.cz
    telefon: 286 887 075, 776 212 928

    OSPOD Praha 10
    Mgr. Anna Chochulová
    e-mail: anna.chochulova@praha10.cz
    telefon: 267 093 219

    META
    Společnost pro příležitosti mladých migrantů, Ječná 2127/17, 120 00 Praha 2
    mobil: +420 773 304 464
    www.meta-ops.cz
    e-mail: info@meta-ops.cz

    Linka bezpečí
    www.linkabezpeci.cz
    Telefon: 116 111, rodičovská linka: 606 021 021

    Nenech to být:
    www.nntb.cz

  • Kontakty

   • Základní škola Brigádníků
   • skola@zsbrigadniku.cz
   • admin@zsbrigadniku.cz
   • admin@zsbrigadniku.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Brigádníků
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zsbrigadniku.cz
   • Alena Nekolová, vedoucí ŠJ
    +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo bankovního účtu: 2000745319/0800
   • gdpr@zsbrigadniku.cz
 • Sledujte nás