• ŠVP (školní vzdělávací program) ZŠ Brigádníků nabízíme k nahlédnutí a ke stažení ve formátu PDF. Pro lepší orientaci v téměř 400-stránkovém dokumentu uvádíme níže jeho obsah, díky kterému snadějii naleznete tu část, která vás zajímá (např. Informatika 1. stupeň). 

     

    Školní řád ZŠ Brigádníků je ke stažení pod následujícím odkazem

     

    Obsah ŠVP

    1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE - str. 3

    2. CHARAKTERISTIKA ŠKOLY - str. 4

    3. CHARAKTERISTIKA ŠVP - str. 6

    3.1 Zaměření školy - str. 6

    3.2 Výchovné a vzdělávací strategie na úrovni školy - str. 8

    3.3 Zabezpečení výuky žáků se specifickými vzdělávacími potřebami - str. 10

    3.3.1 Zabezpečení výuky žáků znevýhodněných - str. 13

    3.3.2 Zabezpečení výuky žáků mimořádně nadaných - str.14

    3.4 Přehled začlenění okruhů PT - str. 16

    4. UČEBNÍ PLÁN - str. 19

    4.1.1 Učební plán pro 1. stupeň - str. 19

    4.1.2 Učební plán pro 2. stupeň - str. 20

    4.2 Poznámky k učebnímu plánu - str. 21

    5. UČEBNÍ OSNOVY - str. 22

    5.1 Učební osnovy pro 1. stupeň - str. 22

    5.1.1 Český jazyk - 1. stupeň - str. 22

    5.1.2 Anglický jazyk - 1. stupeň - str. 35

    5.1.3 Matematika - 1. stupeň - str. 44

    5.1.4 Informatika- 1. stupeň - str. 59

    5.1.5 Člověk a jeho svět - 1 . stupeň - str. 65

    5.1.6 Umění a kultura - 1 . stupeň - str. 88

    5.1.7 Tělesná výchova - 1. stupeň - str. 106

    5.1.8 Člověk a svět práce - 1. stupeň - str. 120

    5.2 Učební osnovy pro 2. stupeň - str. 131

    5.2.1 Český jazyk - 2. Stupeň - str. 131

    5.2.2 Anglický jazvk - 2. stupeň - str. 148

    5.2.3 Francouzský jazyk, Ruský jazyk - 2. stupeň - str.160

    5.2.4 Matematika - 2. stupeň - str. 185

    5.2.5 Informatika - 2. stupeň - str. 210

    5.2.6 Člověk a společnost - 2. stupeň - str. 221

    5.2.7 Člověk a příroda - 2. stupeň - str. 252

    5.2.8 Umění a kultura - 2. stupeň - str. 311

    5.2.9 Člověk a zdraví - 2. stupeň - str. 332

    5.2.10 Člověk a svět práce - 2. stupeň - str. 345

    5.2.11 Závěrečná práce - 2. stupeň - str. 351

    6. HODNOCENÍ A AUTOEVAEUACE - str. 354

    6.1 Hodnocení žáků - str. 354

    7. Přílohy - str. 357

    Nepovinné předměty - Čeština pro cizince – 2. stupeň - str. 357

    Volitelné předměty – Konverzace v angl. jazyce, Umělecká výchova, Zeměpisná praktika - str. 361