• Žádosti a formuláře

    • Žádost o uvolnění dítěte ze školní docházky na déle než 3 dny

      Žádosti o uvolnění svého dítěte zasílejte prosím emailem. Do předmětu uveďte jméno dítětel, třídu a termín. V těle emailu uveďte stručné zdůvodnění plánované absence. Email adrestujte třídnímu učiteli a v kopii ředitelce školy, která o žádosti na základě vyjádření třídního učitele rozhodne.