• Zápis na školní rok 2021/2022

  • Právo na přijetí

   Podle par. 36 odst 7 školského zákona mají děti s trvalým pobytem ve spádové oblasti přednostní právo na přijetí ve spádové škole. V této souvislosti si dovolujeme rodiče upozornit na doporučení veřejné ochránkyně práv – Rovný přístup k povinné školní docházce, s jehož závěry ohledně účelové změny trvalého pobytu dítěte se naše škola ztotožňuje. Takové případy považuje veřejný ochránce práv za zneužití práva ze strany rodičů,  které pak má za následek, že školy, jejichž kapacita dosud vyhovovala situaci ve školském obvodu, se tak dostávají pod tlak žádostí dětí, s nimiž se počítalo ve školách v jiných obvodech.

   Obecné informace

   Zápis proběhne v termínech 7. a 8. dubna 2021Rodiče ve  spádové oblasti naší základní školy se navzájem dobře znají, stejně tak jako jejich děti. Fungují zde komunitní a sousedské vztahy a rodiče z oblasti Solidarity mají proto zájem na tom, aby do místní základní školy chodily prioritně děti, které v této oblasti skutečně žijí a v budoucnu se i budou podílet na rozvoji místní komunity. Z výše popsaných důvodů naše škola i monitoruje počty dětí s trvalým pobytem ve spádové oblasti pro následující roky (pro školní rok 2021/2022 je v naší spádové oblasti hlášeno 92 dětí, pro rok 2022/2023 je v naší spádové oblasti momentálně trvale hlášeno k pobytu 70 dětí,  pro školní rok 2023/2024 je v naší spádové oblasti hlášeno 66 dětí). V souladu s výše citovaným doporučením veřejné ochránkyně práv proto apelujeme na rodiče, aby nezneužívali práva na volbu místa trvalého bydliště. 
    

   Odklad školní docházky

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o odklad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko psychologické poradny. Pokud příslušné posudky v době zápisu ještě nemáte, správní řízení se ve vašem případě do vydání posudku přeruší. 

  • Kontakty

   • Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
   • skola@zsbrigadniku.cz
   • admin@zsbrigadniku.cz
   • +420 274 820 795
   • Základní škola Brigádníků
    Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
    Datová schránka: wnwx8hj
    IČO: 47611898 IZO: 047611898
   • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
    +420 736 769 498
    dvorakova@zsbrigadniku.cz
   • Alena Nekolová, vedoucí ŠJ
    +420 274 772 917; +420 774 450 021
    brigadniku@sjp10.cz
   • Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
    Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
    IČO: 47611898
    Číslo bankovního účtu: 2000745319/0800
   • admin@zsbrigadniku.cz
 • Sledujte nás