• Zápis na školní rok 2020/21

  • Zápis prvňáčků pro příští školní rok proběhne ve dnech 1. a 2. dubna 2020 v odpoledních hodinách

   Do naší školy přijímáme přednostně děti ze spádové oblasti. Uporzoňujeme, že naše spádová oblast se s účinností od dubna 2020 změnila vyhláškou MHMP. Seznam spádových ulic a podrobněji k našim kritériím přijetí viz: 

   Zájemce o zápis prosíme, aby v předstihu vyplnili elektronickou přihlášku:

   Pokud zvažujete žádost o odklad školní docházky, konzultujte svůj záměr s pedagogy v mateřské školce. Žádost o okdlad se podává při zápisu a je třeba ji doložit kladným posudkem lékaře a pedagogicko psychologické poradny:

   Samotný zápis probíhá hravou formou, která děti motivuje k budoucí návštěvě školy. Vaše dítě bude plnit jednoduché úkoly ověřující jeho školní zralost.

   Pro lepší seznámení s naší školou doporučujeme využít dne otevřených dveří, který proběhne ve svou termínech, ve středu 12. 2. nebo ve středu 11. 3. - podrobnosti viz leták: