• Děti pracovníků IZS
     • Děti pracovníků IZS

     • Děti pracovníků Integrovaného záchranného systému (včetně pedagogů ZŠ), které jsou mladší 10 let, mají nárok na umístění ve své kmenové škole i v době distančního týdne včetně družiny. Pokud potřebujete dát dítě do školy, zašlete ředitelce školy potvrzení zaměstnavatele s požadavkem o zařazení dítěte do skupiny IZS. 

     • Skupinové konzultace s žáky 2. stupně od 12. dubna

     • Souběžně s návratem žáků 1. stupně do škol jsou umožněny též skupinové konzultace se žáky 2. stupně. Žáci budou na začátku konzultace testování obdobně jako žáci prvního stupně pomocí testů s odběrem z kraje nosu. Žák provede samoodběr pod dohledem vyučujícího, který následně test vyhodnotí a eviduje výsledek. Pokud má žák pozitivní výsledek, konzultace se ruší a škola kontaktuje zákonné zástupce. Individuální konzultace probíhají nadále bez nutnosti testování žáka.

     • Výuka na 1. stupni od pondělí 12. dubna

     • Vážení rodiče,

      z rozhodnutí vlády ČR z 6.4. 2021 se do školy od 12. dubna postupně vracejí k prezenční výuce žáci 1. - 5. ročníků. Jde o tzv. rotační režim, tedy týden ve škole, týden doma s povinnou distanční výukou. Třídy nelze mísit ani při výuce, ani v družině, ranní družina proto nebude v provozu. Odpolední družina pro žáky 1. - 3. ročníku bude otevřena do 17 hodin.

      V týdnu od 12.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.A, 1.C, 3.A, 3.B, 4.A, 4.C, 5.A.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 1.C, 4.C
      • 7:50 3.B, 3.A, 5.A
      • 8:00 1.A, 4.A 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako 
      obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.

      V týdnu od 19.4. nastupují do školy k prezenční výuce třídy 1.B, 2.A, 2.B, 2.C, 4.B, 5.B, 5.C.
      Prosíme o dodržování rozfázovaného ranního příchodu tříd:

      • 7:40 2.B, 4.B
      • 7:50 1.B, 2.C, 5.C
      • 8:00 2.A, 5.B 

      Ostatní třídy se vzdělávají distančně, rozpis on-line hodin a zadaného učiva naleznete jako obvykle v dokumentech Učíme se doma pro jednotlivé třídy.
       
      Testování žáků bude probíhat pomocí testů s odběrem z kraje nosu následovně:

      • vyučující rozdá žákům testy
      • učitel pustí dětem instruktážní video, podle kterého proběhne samoodběr
      • vyhodnocení testu provádí učitel a eviduje výsledek
      • pokud má alespoň jeden žák pozitivní výsledek, kontaktuje škola zákonné zástupce, kteří mají povinnost si své děti bez zbytečného odkladu vyzvednout, třída jde do karantény a pokračuje od následujícího dne v distančním režimu výuky
      • podrobnější informace k testování viz https://testovani.edu.cz/jak-na-to-ve-skole 
      • v jednání zřízení odběrového stanoviště ve škole pro naše žáky s odborným zdravotnickým personálem 

      Provoz školní jídelny

      Všichni strávníci, kteří budou prezenčně ve škole, budou automaticky přihlášeni ke stravování. Kdo nemá o oběd zájem, musí si jej včas individuálně odhlásit. 

      Žáci, kteří spadají do skupiny pro distanční vzdělávání, mají možnost si nadále vyzvedávat oběd u výdejového okénka v čase od 11.30 do 14.00 hod, oběd je v tomto případě nutno si individuálně přihlásit!

       

      Předpokládaný harmonogram výdeje obědů (pro potřeby vyzvedávání dětí):

    • Velikonoční zpravodaj
     • Velikonoční zpravodaj

     • Ve velikonočním zpravodaji najdete kromě aktuálních informací k chystanému návratu dětí do škol také pochvalu k distanční výuce, které se naší škole dostalo od České školní inspekce, radostnou novinu, že naše kolegyně Vendula Hráčková postoupila do semifinále soutěže Global Teacher Prize a pozvánku na květnovou brigádu.

     • Tematický den

     • Školní parlament vyhlašuje Den barevných ponožek, který proběhne na třídnické hodině (nebo dle domluvy) v týdnu od 5. do 9. dubna. Zapoj se a vytvoři si společně s námi pěknou vzpomínku. 

   • Kontakty

    • Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
    • skola@zsbrigadniku.cz
    • admin@zsbrigadniku.cz
    • +420 274 820 795
    • Základní škola Brigádníků
     Brigádníků 510/14, Praha 10 - Strašnice, 100 00
     Datová schránka: wnwx8hj
     IČO: 47611898 IZO: 047611898
    • Milena Dvořáková, vedoucí ŠD
     +420 736 769 498
     dvorakova@zsbrigadniku.cz
    • Alena Nekolová, vedoucí ŠJ
     +420 774 450 021
     brigadniku@sjp10.cz
    • Základní škola, Praha 10, Brigádníků 14/510
     Brigádníků 510/14, Strašnice, 100 00 Praha 10
     IČO: 47611898
     Číslo bankovního účtu: 2000745319/0800
    • admin@zsbrigadniku.cz
  • Sledujte nás