Přihláška k zápisu do první třídy

Vážení rodiče,

je před Vámi přihláška Vašeho dítěte pro plnění povinné školní docházky v naší škole. Prosíme vyplňujte ji pečlivě, abychom mohli tyto údaje následně převést do našeho informačního systému. Doporučujeme vyplnit i položky, které nejsou povinné, ale mohou být užitečné.

Do pole "Zdravotní obtíže (specifika):" uveďte prosím všechny informace o zdravotních obtížích (včetně osobnostních a psychických specifik) vašeho dítěte, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání (toto žádáme na základě zákona 561/2004 par. 22). Pokud Vám nebude stačit velikost políčka, pokračujte prosím v poli "Poznámka".

 

Vyplnění přihlášky

Pokud si přejete vyplnit přihlášku, klikněte prosím:


Prohlédnout stav / změnit přihlášku

Pokud si přejete zkontrolovat, tisknout, případně změnit dříve vyplněnou přihlášku, zadejte její kód a zvolte žádanou funkci.
Kód formuláře: