• „Už vím, že chuť do života a radost z bytí může člověk načerpat snáz z počínání přírody než z počínání lidí.“

   • (Jan Werich, český filmový a divadelní herec)

    Narodil jsem se v Českých Budějovicích, kde jsem vystudoval přírodovědeckou fakultu Jihočeské univerzity. Kromě učitelství jsem zde vystudoval také Biologii ochrany přírody, neboť cítím, že přírodě mnoho dlužíme. Externě působím v Národním ústavu vzdělávání v sekci pro přírodovědnou gramotnost, kde se podílím na tvorbě zajímavých a atraktivních aktivit pro žáky. V akademickém roce 2019/2020 jsem začal doktorské studium na Pedagogické fakultě Karlovy univerzity v oboru Didaktika chemie, v rámci kterého pracuji na začlenění badatelsky orientované výuky do školních vzdělávacích plánů. Vedu vlastní nakladatelství, které tvoří a vydává badatelské materiály pro žáky.

   • Badatelsky orientovaná výuka

   • "Škola je na několik let, bádání na celý život." 

    Badatelsky orientovaná výuka je zaměřena především na žáka. To znamená, že samotný žák je tím, kdo odhalí mnohá tajemství přírody. Učitel již neslouží jako živé rádio, které by děti ubíjelo mnohými a často těžko srozumitelnými poznatky. Naopak působí jako průvodce poznáním. 

    Ačkoli to není lehké, protože mnozí (žáci, rodiče, učitelé...) si na tento koncept teprve zvykají, snažím se o badatelské vyučování v maximální míře. Co to znamená pro Vás milí žáci a vážení rodiče?

    1. Struktura výuky neprobíhá vždy přesně podle daného schématu, který naleznete v učebnicích. Učebnice je pouze doplněk, nikoli jediný spolehlivý zdroj informací.

    2. Při bádání je nutná nejen samostatnost, ale také spolupráce s ostatními členy badatelského týmu. Tento způsob výuky rozvíjí mnoho dovedností nezbytných pro život. Proto jsou výrazným aspektem hodnocení nikoliv samotné vědomosti, ale právě i dovednosti, píle, pokrok.

    Více o badatelsky orientované výuce naleznete ZDE.

     

     

     

 • Pár odkazů...

  Těmito odkazy se rychle dostanete do sekce přírodovědných předmětů,kde zvěřejňuji různé materiály pro výuku chemie i přírodopisu. Dále na stránky Badatelského deníku, který na škole využíváme. V neposlední řadě také na facebookovou stránku, kde se objevují zajímavé badatelské náměty uskutečněné nejen na této škole.