• UČÍME BADATELSKY

    • Kdo by si při pomyšlení na chemii nevybavil zkumavky, pokusy a možná i nějaký ten oheň? Chemie nejsou jen nudné vzorečky! Na naší škole chemie ožívá a stává se zábavným dobrodružstvím za poznáním a objevy! Jak u nás žáci bádají?
    • UČÍME CHEMII REÁLNÉHO ŽIVOTA

    • Chemie nás obklopuje všude. Ani si to možná neuvědomujeme, ale s chemií se probouzíme i usínáme. Nevěříte? Přečtěte si náš článek! Zároveň se dozvíte, jak se snažíme chemii jako vědu převést do řeči mladých lidí.
    • Badatelský deník 

    • oceněn českým svazem chemického průmyslu

     Unikátní výuková pomůcka podporující bádání vyhrála soutěž "Učme chemii atraktivně". Jsme rádi, že Badatelský deník vznikl přímo u nás! Díky nadšení a píli mladých badatelů, žáků této školy. Badatelský deník je spojením vlastního poznámkového sešitu, pracovního sešitu a portfolia badatelských úloh. Svoji koncepcí podporuje formativní způsob hodnocení, které se více orientuje na komplexní dovednosti žáka spíše, než pouze na jeho vědomosti. Deník posiluje samostatnost, ale i spolupráci. Vede k touze po objevování, ke kladení otázek, hledání vhodných řešení, plánování cesty, vyvozování závěrů nebo diskuzi. Rozvíjí vhodné způsoby sebereflexe a pomáhá tím žákům dosáhnout pokroku. Ale především: badatelský deník přináší do hodin chemie zábavu!